top of page

Privacyverklaring

Renova Vloerverwarming, gevestigd aan Vosdonk 39 L2 4879 NC Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Vosdonk 39 L2 
4879 NC Etten-Leur 
Telefoon: +31765329294

E-mail: info@renovavloerverwarming.nl

Website: www.renovavloerverwarming.nl

Wanneer je vragen hebt over de privacy neem dan contact op met de heer M.C.J. Govaerts.

Hij is te bereiken via info@renovavloerverwarming.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Renova Vloerverwarming verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@renovavloerverwarming.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Renova Vloerverwarming verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Renova Vloerverwarming neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Renova Vloerverwarming) tussen zit. 

 

Renova Vloerverwarming gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • Social media; Facebook, LinkedIn voor het promoten van ons bedrijf. Hieronder valt het eventueel versturen van nieuwsbrieven waarvoor jij je aan kunt melden. Ook heeft u de mogelijkheid  om uit te schrijven. 

 • Website, www.renovovloerverwarming.nl voor het promoten van ons bedrijf en het delen van informatie en het opvragen van een offerte. 

 • Microsoft Office

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Renova Vloerverwarming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

Persoonsgegevens                   Bewaartermijn                                       Reden

Voor- en achternaam               7 jaar                                                   CRM systeem, Fiscaal

Adres                                     7 jaar                                                   CRM systeem, Fiscaal

Offertes en Facturen                7 jaar                                                   Fiscaal en boekhouding

Email                                     2 jaar                                                   Naslag voor gemaakte  afspraken 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Renova Vloerverwarming verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gebruik Google Analytics 
Renova Vloerverwarming maakt gebruik van Google Analytics-cookies en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Tevens hebben we “gegevens delen” uitgeschakeld. Renova Vloerverwarming maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met  de Google Analytics-cookies. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Renova Vloerverwarming gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Renova Vloerverwarming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@renovavloerverwarming.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 

Grondslagen
Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen; 

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

Renova Vloerverwarming wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Renova Vloerverwarming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op met onze klantenservice of via info@renovavloerverwarming.nl

Wat kost vloerverwarming voor uw woning of bedrijfspand?

Wij maken graag voor u een vrijblijvende offerte op.

Na het invullen van uw gegevens, ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur uw prijsberekening.

bottom of page